thanh nối chắn cầu thang umoo 12cm

thanh nối chắn cầu thang umoo 12cm là sản phẩm cần thiết kết hợp với chắn cầu thang để lắp được cho những kích thước khác nhau, linh động khi lắp đặt thanh chắn cửa, thanh chắn cầu thang.